Danh mục sản phẩm

Sản phẫm tiểu biểu

Hotline

Bước vào Thế kỷ 21, dưới tác động của toàn cầu hoá, chúng tôi cũng như các công ty khác tại Việt Nam và trên Thế giới phải đối diện với những thách thức mới như
Bước vào Thế kỷ 21, dưới tác động của toàn cầu hoá, chúng tôi cũng như các công ty khác tại Việt Nam và trên Thế giới phải đối diện với những thách thức mới như: các quy tắc cạnh tranh đã thay đổi; ưu thế cạnh tranh của một công ty không còn phụ thuộc vào các yếu tố giá rẻ, tính chất gần gũi và sự am hiểu nội ngành, địa phương của các công ty trong nước mà bị tác động bởi tiềm năng sản xuất tại chỗ, hiệu quả đầu tư, sự tiếp nhận, sử dụng và truyền bá tri thức, khoa học công nghệ.
Theo đó, thị trường sẽ không còn đóng khung trong đường biên giới của từng nhóm ngành, từng địa phương hay từng quốc gia. Do vậy, các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp sẽ phải khẩn trương xây dựng năng lực và tăng cường khả năng cạnh tranh để có thể chủ động đương đầu với đối thủ nước ngoài.
Đăng nhập
Email:

Pass:SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

@Copyright 2018